Talex rozszerza umowy z BZ WBK

Poznański integrator zawarł z bankiem aneks do ubiegłorocznej umowy, dotyczący dostaw rozwiązań informatycznych dla BZ WBK.

Aneks rozszerza zakres dostaw Talexu, za które spółka otrzyma dodatkowo 4,7 mln zł. We wrześniu ubiegłego roku firmy zawarły kontrakt o wartości 2,8 mln USD.

Pierwsze III kwartały 2002 r. zamknął przychodami na poziomie 75 mln zł.