Talex kładzie nacisk na zyski

Talex chce w ciągu dwóch lat potroić swoje zyski. Według planów, w przyszłym roku spółka chce zarobić 6,6 mln zł.

Talex zawarł umowę z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym na dostawę komputerów i oprogramowania IBM. Wartość kontraktu wyniosła 688 tys. dolarów.

Wchodząca w tym roku na giełdę poznańska spółka chce w przyszłości rozwijać współpracę z sektorem finansowym. W przyszłym roku Talex chce osiągnąć wpływy ze sprzedaży na poziomie 70 mln zł (w ubiegłym roku przychody wyniosły 29,7 mln zł).

Zaplanowano także osiągnięcie zysku netto w wysokości 6,6 mln zł (w 1999 r. zarobiono 2,8 mln zł). 25 września zaczynają się zapisy na akcje spółki, które w listopadzie trafią na Giełdę Papierów Wartościowych.