Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Talex kładzie nacisk na zyski

Talex chce w ciągu dwóch lat potroić swoje zyski. Według planów, w przyszłym roku spółka chce zarobić 6,6 mln zł.

Talex zawarł umowę z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym na dostawę komputerów i oprogramowania IBM. Wartość kontraktu wyniosła 688 tys. dolarów.

Wchodząca w tym roku na giełdę poznańska spółka chce w przyszłości rozwijać współpracę z sektorem finansowym. W przyszłym roku Talex chce osiągnąć wpływy ze sprzedaży na poziomie 70 mln zł (w ubiegłym roku przychody wyniosły 29,7 mln zł).

Zaplanowano także osiągnięcie zysku netto w wysokości 6,6 mln zł (w 1999 r. zarobiono 2,8 mln zł). 25 września zaczynają się zapisy na akcje spółki, które w listopadzie trafią na Giełdę Papierów Wartościowych.