Tak dla RSS, ale nie pod nazwą RSS?

Wątki RSS, których przeglądanie ma umożliwiać pełna siódma wersja Internet Explorera, wcale nie muszą nazywać się "Web feeds", tak jak miało to miejsce w przypadku beta wersji przeglądarki. Ostateczna decyzja w sprawie nazwy nie została jeszcze podjęta przez Microsoft.

Informacja tej treści pojawiła się w blogu Roberta Scoble'a, znawcy tematyki związanej z produktami giganta z Redmond i natychmiast wywołała szeroki oddźwięk w środowisku użytkowników. Wielu z nich uważało bowiem, iż nowa nazwa dla technologii RSS, pod którą funkcjonowała ona w pierwszej becie IE7, będzie podstawą do ostatecznego przemianowania RSS po myśli Microsoftu.

Mike Torres, przedstawiciel koncernu, także na łamach bloga, poinformował, że firma chciałaby nazwać tę technologię w taki sposób, aby nazwa była powszechnie akceptowana zarówno przez internautów, jak i w branży IT. Na przykładzie przeglądarki Firefox (gdzie funkcjonuje nazwa "Live Bookmarks") czy portali NewsGator Online i Bloglines (używających miana "feeds") Torres dowodzi, że branża jest generalnie zainteresowana korzystaniem z technologii RSS, choć niekoniecznie pod nazwą RSS.