Tajniki badania internetu

Badania PBI

Badania internetu prowadzone poprzez internet realizuje w Polsce firma Gemius. Pierwsze z nich to tzw. Megapanel - projekt badawczy realizowany dla Polskich Badań Internetu - spółki, którą tworzą cztery największe polskie portale Gaztea.pl. Interia.pl., Onet.pl. i Wirtualna Polska oraz wydawnictwo Presspublica (wydawca m.in. „Rzeczpospolitej”).

Badanie to jest klasycznym przykładem odmiany pomiaru user-centric, jakim jest panel internautów. Jego specyfika polega na tym, że rekrutacja użytkowników nie odbywa się poprzez dobór reprezentatywnej próby przy pomocy wywiadu face-to-face, czy wywiadu telefoniczengo (tzw. screening). Badani rekrutowani są na stronach głównych portali, przy pomocy ankiety wyświetlanej w okienku typu pop-up. W kwestionariuszu proszeni są o podanie swoich cech społeczno-demograficznych oraz o zainstalowanie specjalnego programu, którego celem jest pomiar ich zachowań w sieci. Wyniki są następnie ważone (chodzi o dopasowanie struktury analizowanej próby pod względem podstawowych cech społeczno-demograficznych) do znanej struktury internautów, w oparciu o inny - omawiany już wcześniej - projekt badawczy, jakim jest badanie Net Track. Sposób rekrutacji (poprzez internet) umożliwia też analizowanie zachowań użytkowników, którzy korzystają z internetu w różnych miejscach (w domu, w pracy, w kafejce internetowej itp.).

Jest to jedno z większych badań tego typu na świecie (największy projekt to realizowany w stanach Zjednoczonych, ComScore, którego próba wynosi 1,5 mln. użytkowników). Badana próba obejmuje ponad 40 tysięcy panelistów i ciągle rośnie. Tak duży rozmiar próby pozwala na prowadzenie analiz nawet na poziomie poszczególnych serwisów wchodzących w skład dużych portali.

Warto dodać, że do tej pory wyniki PBI nie ujrzały światła dziennego (więcej na ten temat w artykule:http://www.internetstandard.com.pl/news/63563.html ). Internet Standard nieoficjalnie dowiedział się jednak, że jest duża szansa na opublikowanie rezultatów panelu na początku lipca br.

Badanie gemiusAudience

W wyniku porozumienia zawartego między najważniejszymi sieciami reklamowymi, a firmą Gemius pojawił się też inny typ badań. Został celowo dostosowany do pomiaru zarówno wielkości ruchu, liczby, jak też cech społeczno-demograficznych użytkowników odwiedzających małe, niszowe serwisy wchodzące w skład poszczególnych sieci reklamowych. Metoda pomiaru zastosowana przy tym projekcie oparta jest na dwóch oddzielnych, ale zintegrowanych ze sobą systemach:

Pop-up surveys (gemiusProfile) - deklaracje respondentów składane na losowo wyświetlanych ankietach w formacie pop-upów. Co n-temu użytkownikowi wyświetla się specjalna ankieta z pytaniami dotyczącymi podstawowych cech społeczno-demograficznych, o wypełnienie której jest proszony.

Site-centric system (gemiusTraffic) - pomiar metodą site-centric zainstalowany na wszystkich witrynach podlegających pomiarowi (w strukturze strony wklejany jest niewielki skrypt, który rejestruje odsłonę na serwerze badawczym, dzięki temu system mierzy również strony otwarte zarówno na serwerach typu proxy, jak i w cach’u przeglądarki użytkownika).

Badanie to obejmuje swoim zasięgiem użytkowników blisko 350 witryn.

Jako kombinacja metod site-centric i user-centric projekt ten oferuje nie tylko dane o cechach społeczno-demograficznych użytkowników poszczególnych witryn, ale też dane geolokalizacyjne i dane o współoglądalności poszczególnych stron.

Pomiary ukazały silną zależność pomiędzy cechami użytkowników, a ich skłonnością do wypełniania ankiety. Dzięki czemu, został stworzony specjalny algorytm, który umożliwia identyfikacje użytkowników (tzw. real users w przeciwieństwie do unique users).