Tajniki badania internetu

Z perspektywy użytkownika

Badania user-centric, (czyli badania od strony użytkownika), realizowane są z myślą przede wszystkim o uzyskaniu informacji na temat wielkości internetowego audytorium oraz jego cech społeczno-demograficznych oraz użytkowników poszczególnych witryn.

Można tu mówić generalnie o trzech sposobach / metodach realizacji:

  1. badania realizowane na reprezentatywnych próbach ogółu populacji, prowadzone drogą wywiadu ankieterskiego (face-to-face) lub wywiadu telefonicznego.
  2. badania realizowane w internecie przy wykorzystaniu ankiet (najczęściej typu pop-up) wypełnianych przez użytkowników określonych stron, na których realizowane jest badanie.
  3. badania panelowe realizowane na próbach użytkowników, którzy korzystają z internetu w domu i/ lub pracy i zgodzili się na zainstalowanie na własnych komputerach specjalnego oprogramowania mierzącego ich aktywność w sieci. Badanie panelowe oznacza, że badamy wciąż tą samą grupę ludzi. Oczywiście, skład próby jest, co jakiś czas zmieniany (rotowany), aby uwzględnić zmiany w strukturze społeczno-demograficznej internautów.

Badania user-centric, szczególnie te wykorzystujące, specjalne oprogramowanie, które instalowane jest na komputerach użytkowników dostarczają:

  • szczegółowych informacji o cechach społeczno-demograficznych użytkowników (zwykle zbiera się informacje o płci, wieku, poziomu wykształcenia, zawodu, uzyskiwanych dochodach itp.)
  • informacji o zasięgu i częstotliwości kontaktów wyświetlanej zawartości witryn i serwisów za pomocą przeglądarki użytkownika (jak wielu spośród badanych użytkowników odwiedzało konkretną stronę i jak często to robiło).
  • zbiera też informacje o odsłonach generowanych na serwerach typu proxy i w cache'u przeglądarki użytkownika

Badania user-centric posiadają też pewne ograniczenia. Na pewno istotną wadą jest to, że realizowane są na próbie, która zwykle reprezentatywna jest jedynie dla części audytorium internetu (swoim zasięgiem obejmuję użytkowników korzystających z internetu z domu i/lub z pracy). Nie zapewniają szczegółowych danych na temat aktywności użytkowników poniżej poziomu domen w sieci. Badanie charakteryzuje się ograniczoną „rozdzielczością” - z uwagi na dużą fragmentaryzację sieci wiele istotnych witryn w ogóle nie może zostać objętych pomiarem adekwatnym do kosztów. Badania te zwykle są bardzo kosztowne (duża próba, wysokie koszta rekrutacji i utrzymania panelistów).

O tym, jak bada internet brytyjski NOP World Consumer, można przeczytać w artykule:

http://www.internetstandard.com.pl/news/66366.html

Jak to wygląda w Polsce?

W naszym kraju od paru lat prowadzone są badania sondażowe internetu. Badanie Net Track, realizowane przez firmę SMG/KRC, badanie Interbus, realizowane przez TNS OBOP i prowadzone przez ARC Rynek i Opinię przy pomocy metody wywiadu telefonicznego, badanie Internet Monitor. Pomiary te udostępniają dane o wielkości populacji polskich internautów, jej strukturze społeczno-demograficznej, ale też o wielkości i profilu społeczno-demograficznym użytkowników poszczególnych witryn. Przy czym, badania te obejmują jedynie te witryny, o które pyta się badanych w czasie wywiadu. Należy też pamiętać, że chociaż wszystkie trzy badania realizowane są przy pomocy podobnych technik (ich filozofia badawcza jest podobna, czyli ludzie badają ludzi), to różnice występujące na poziomie schematu doboru próby, sposobu zadawanych pytań w kwestionariuszu prowadzą do różnic na poziomie wyników.

Poza tym należy mieć na uwadze, że wszystkie te badania „mierzą” tak naprawdę deklarację o pewnych zachowaniach, zbierają określone nastawienia respondentów do ich zachowań w sieci. Dotykają tak delikatnej i zawodnej materii, jaką jest pamięć respondentów. Dlatego też dane uzyskiwane w tych sondażach należy traktować bardziej w kategoriach wiedzy i świadomości, postaw niż w kategoriach informacji o zachowaniach.

O szczegółach badania polskiego internetu opowiada w wywiadzie z Internet Standard Marcin Pery, wiceprezes Gemius S.A.: http://www.internetstandard.com.pl/news/64747.html