TVN przejmuje Grupę Onet.pl S.A.

29 maja 2006 roku TVN uzgodnił z Grupą ITI warunki, na których zamierza przejąć 82,35% kapitału zakładowego Grupy Onet.pl SA od Grupy ITI. Poprzez ogłoszenie publicznego wezwania do wszystkich akcjonariuszy po cenie 165 zł za akcję, chce objąć 100% kapitału zakładowego Grupy Onet. Giełda zareagowała entuzjastycznie. Akcje Grupy Onet.pl skoczyły o 15,1% do poziomu 160 zł. - $Posiadana przez TVN umiejętność przyciągania widzów i dostarczania interesującej oferty programowej, wzmocnia naszą zdolność do dostarczania naszym użytkownikom treści multimedialnych i serwisów interaktywnych następnej generacji$ - skomentował Jan Łukasz Wejchert, prezes Grupy Onet.

TVN zakupi od Grupy ITI 6.622.449 akcji spółki po cenie 165 zł za akcje, za łączną kwotę 1.093 mln zł.

TVN zamierza objęć swoją ofertą wszystkich akcjonariuszy Grupy Onet. Po sfinalizowaniu transakcji z Grupą ITI i uzyskaniu rekomendacji zarządu Grupy Onet, TVN zamierza ogłosić publiczne wezwanie skierowane do wszystkich akcjonariuszy Grupy Onet po cenie 165 zł w gotówce za 1 akcję. W wyniku tego wezwania zamierza objąć 100% kapitału zakładowego Grupy Onet.

Jan Łukasz Wejchert, prezes zarządu Grupy Onet, komentując transakcję powiedział - Wspólne budowanie wartości będzie miało znakomite przełożenia na wzajemne - ze strony Onetu i TVN - zintensyfikowanie prac nad najlepszą odpowiedzią programową, produktową i reklamową wobec powstającego na naszych oczach, świata nowych, cyfrowych multimediów. Jesteśmy bardzo podekscytowani łącząc nasze siły z TVN w celu wykorzystania całego potencjału naszych platform, treści i marek. Nasz utalentowany zespół wniesie technologiczny know-how i kulturę innowacji, dzięki której zbudowaliśmy największą społeczność internetową w Polsce. Posiadana przez TVN umiejętność przyciągania widzów i dostarczania interesującej oferty programowej, wzmocnia naszą zdolność do dostarczania naszym użytkownikom treści multimedialnych i serwisów interaktywnych następnej generacji. Połączona firma zajmie unikalną pozycję, dzięki której będziemy mogli kreować wartość poprzez wykorzystanie całego potencjału leżącego w konwergencji cyfrowych mediów.

JPMorgan był wyłacznym doradcą finansowym TVN w tej transakcji i wydał niezależną, pozytywną opinię na temat jej warunków, w tym ceny zakupu.

Grupa TVN jest czołowym nadawca telewizyjnym w Polsce. Posiada i prowadzi osiem kanałów telewizyjnych: TVN, TVN Siedem, TVN 24, TVN Meteo, TVN Turbo, ITVN, TVN Style oraz TVN Gra.

Grupa Onet przede wszystkim prowadzi portal Onet.pl. Za pośrednictwem Wydawnictwa Pascal Sp. z o.o. prowadzi też działalność wydawniczą, która jest przeznaczona do sprzedaży, jako niebędąca kluczową dla strategicznych kierunków rozwoju Grupy Onet.

W dniu 28 lutego 2006 roku zarejestrowane zostało połączenie spółki Grupa Onet.pl S.A. z Onet.pl S.A.

Siedem przesłanek transakcji (z informacji dla inwestorów)

- Zdobycie mocnej pozycji w najszybciej rosnącym segmencie rynku reklamowego

- Stworzenie nowego kanału dystrybucji programów TV

- Powiększenie dostępu do najbardziej dynamicznych grup docelowych o dochodach przekraczających średnie dochody ( w komentarzu czytamy: transakcja jest szansą dla TVN na wejście w nowe segmenty demograficzne rynku, zdobycie większego udziału w ogólnej konsumpcji mediów oraz pozwala na dostarczenie zawartości TVN do nie-telewizyjnej publiczności)

- Unikalna szansa transformacji anonimowej publiczności w lojalnych użytkowników i grupy tematyczne

- Możliwość stworzenia i kontrolowania przepływów widowni w celu lepszej promocji dwustronnej i poprawy oferty sprzedaży

- Dywersyfikacja przychodów

- Powiększenie potencjału ludzkiego firmy na polu kreatywności i technologicznego know-how w obliczu konwergencji w sektorze medialnym.

TVN przejmuje Grupę Onet.pl S.A.

O szczegółach przejęcia Grupy Onet napiszemy więcej po dzisiejszej konferencji prasowej.

Materiały przygotowane dla inwestorów są dostępne pod adresem inwestor.tvn.pl.

Więcej:

Wyniki finansowe Grupy Onet;

Onet otwiera centrum badawczo-rozwojowe