Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TPSA znów naruszyła prawo antymonopolowe?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbada warunki współpracy Telekomunikacji Polskiej z dostawcami usług internetowych. UOKiK wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniajace, które ma rozstrzygnąć, czy TPSA nie naruszyła przepisów ustawy antymonopolowej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów szczegółowo przeanalizuje zasady umów, nad podstawie których Telekomunikacja Polska oferuje dostęp do swojej sieci szkieletowej TPNET. Przypomnijmy, że dostawcy usług ISP są zbulwersowani cenami narzuconymi przez TP S.A. Ich zdaniem, opłaty dostępowe do sieci operatora są nawet osiem razy wyższe w porównaniu z cenami oferowanymi przez zagraniczne firmy.

UOKiK w postępowaniu wyjaśniającym zbada, czy nie doszło do naruszenia przepisów ustawy antymonopolowej.

Postępowanie wyjaśniające UOKiK może poprzedzać wszczęcie postępowania antymonopolowego lub postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Nie powinno trwać dłużej niż 30 dni.