TPSA zmienia właściciela WP

Wirtualna Polska przejdzie z rąk TP Internet do Virgo Sp. z o. o., podmiotu całkowicie zależnego od TPSA. Spółka Virgo wykupiła 94,44% akcji portalu. Telekomunikacja Polska zaznacza, że w ten sposób dokonuje porządków w swojej grupie.

Za 94,44% akcji Wp.pl Virgo Sp. z o. o. ma zapłacić 97,2 mln zł. Sam zakup zostanie sfinansowany poprzez potrącenie wierzytelności, które ma Virgo w stosunku do TP Internet. Przeniesienie własności akcji nastąpi 1 marca 2006 roku.

Po wykonaniu transakcji Virgo będzie posiadać 100% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Wirtualnej Polski. TPSA zaznacza, że celem transakcji jest uporządkowanie struktury własnościowej Grupy TP.

Po raz kolejny pojawiają się jednak spekulacje, że takie działanie może wskazywać na bądź całkowitą zmianę działalności TP Internet bądź też przymiarkę do bankructwa spółki. Wirtualna Polska podkreśla natomiast, że ten rok zmierza zamknąć pierwszym w historii zyskiem netto.