Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TPSA: zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej

Do rady nadzorczej operatora powołano na kolejną kadencję Jana Kulczyka, Claude Benmussa i Jerzego Drozda. Jej nowi członkowie to Timothy Boatman, Tadeusz Han oraz Krzysztof Ners. Decyzją rady na stanowiska członków zarządu TP powołani zostali Jean-Marc Vignolles, Jacek Kałłaur oraz ponownie Roger de Bazelaire.

Jean-Marc Vignolles, dyrektor generalny PTK Centertel regularnie uczestniczący w pracach komitetu wykonawczego Grupy TP, został formalnie dokooptowany do składu zarządu TP, w związku z realizacją strategii budowy operatora zintegrowanego - głosi komunikat operatora.

TPSA podaje, że Jacek Kałłaur zastąpi dotychczasowego członka zarządu ds. zasobów ludzkich - Wojciecha Romana, którego kadencja dobiegła końca. Kałłaur pracował wcześniej w Kraft Foods Polska na stanowisku dyrektora ds. personalnych.

Walne Zgromadzenie TPSA podjęło także decyzję o podziale zysku za rok 2004. Na dywidendę dla akcjonariuszy zostanie przeznaczone 462 mln zł, co stanowi 33 grosze na jedną akcję.