TPSA uniewinniona za dialery

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uznał, że Telekomunikacja Polska nie naruszyła zbiorowych interesów klientów, świadcząc usługi połączeń z numerami 0-700 w internecie, nierzadko bez wiedzy użytkowników.

SOKiK swoim postanowieniem uchylił decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który wcześniej zdecydował, że Telekomunikacja Polska nie ma prawa pobierać od abonentów opłat za usługi uzyskiwane za pośrednictwem numeru 0-700, realizowane w internecie przez firmy trzecie, bowiem taka działalność narusza zbiorowe interesy konsumentów.

Zdaniem SOKiK, usługi TP, przy korzystaniu z których, na komputerze użytkownika instalowane były tzw. dialery, przekierowujące połączenie loklane na numer 0-700, były i są zgodne z poprzednio obowiązującym oraz obecnym prawem telekomunikacyjnym. Sąd OKiK dodał również, że wcześniejsza decyzja UOKiK nakazująca TP zmianę zasad świadczenia tej usługi i informowania o niej użytkowników, była niezgodna z prawem.

UOKiK czeka teraz na uzasadnienie decyzji sądu.

Informację podajemy za PAP.