TPSA przejmuje kontrolę nad Wirtualną Polską

Z dniem 1 września br. na mocy ugody zawartej między mniejszościowymi akcjonariuszami portalu a Telekomunikacją Polską operator zacznie sprawować kontrolę nad gdańską spółką. Obecni członkowie zarządu poddadzą się do dyspozycji TPSA. Spodziewane są zmiany personalne i strategiczne.

TPSA przejmuje kontrolę nad Wirtualną Polską
Przypomnijmy, że ugodę zawarto pod koniec lipca br. W jej ramach Virgo, spółka należąca w 100% do TPSA nabyła od mniejszościowych akcjonariuszy 19,54% akcji Wirtualnej Polski za kwotę 165 mln zł. Po sfinalizowaniu transakcji, czyli 1 września, wypłacona zostanie dodatkowa kwota 55 mln zł. Wtedy Grupa TP przejmie pełną kontrolę nad WP.

Mniejszościowi akcjonariusze Jacek Kawalec i Maciej Grabski, którzy weszli do zarządu WP po zakończonym sporze z większościowym udziałowcem zamierzają poddać się do dyspozycji TPSA. Z dniem 1 września w spółce nie będzie już pracował Tomasz Jażdżyński, dyrektor finansowy portalu. Możemy spodziewać się zmian personalnych, szczególnie w szeregach kadry zarządzającej.

Przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej nie chcą zdradzić żadnych szczegółów. W tej chwili nie udzielamy żadnych komentarzy w tej sprawie - zaznaczył Piotr Kostrzewski, szef biura prasowego TP. Spekuluje się, że stanowisko dyrektora finansowego może objąć Dominika Herburt-Heybowicz, doradca Rogera de Bazelaire (członka zarządu TPSA) ds. finansowych i strategicznych.

TPSA nie ujawnia również swojej strategii wobec portalu. Czy serwis Neostrada stanie się częścią WP? Czy raczej treści i usługi portalu będą stanowiły wartość dodaną dla usługi dostępowej? Nieoficjalnie mówi się, że operator zainteresowany jest rozpoczęciem współpracy z Gadu Gadu dotyczącej kupna produktu do Neostrady. Nic o tym nie wiemy - zaznaczył Jarosław Rybus, PR Manager Gadu Gadu. TPSA nie chciała skomentować tych doniesień.

Bez wątpienia operator będzie chciał otrzymać jak najwięcej z portalu, zważywszy na koszt całej operacji otrzymania kontroli nad gdańską spółką (220 mln zł). Niniejsza transakcja (przejęcia akcji od mniejszościowych akcjonariuszy nie wpłynie na wynik finansowy Grupy TP z uwagi na fakt, iż Grupa utworzyła w całości rezerwy na kwoty będące przedmiotem sporu - wskazuje Piotr Kostrzewski. Wciąż jednak nie wiadomo, czy operator zatrzyma przedsiębiorstwo czy je ostatecznie sprzeda.

Wirtualna Polska z kolei obawia się, że w strukturach korporacyjnych TPSA straci samodzielność i szybkość działania.