Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TPSA obniża prognozę, ma nową ofertę internetową dla biznesu

Zgodnie z przewidywaniami rynku, zarząd TPSA podczas piątkowej telekonferencji obniżył całoroczną prognozę sprzedaży do 2-3 proc. z 3-5 proc. Po pierwszym półroczu wzrost przychodów wyniósł 1,5 proc. Operator wprowadził wczoraj nową ofertę szerokopasmowego dostępu do Internetu dla firm w technologii Frame Relay.

TPSA obniża prognozę, ma nową ofertę internetową dla biznesu

Wyciąg z cennika usługi Frame Relay

Oferta dostępu do internetu o prędkościach do 1 lub 2 Mb/s. Ustalone parametry transmisji gwarantuje certyfikat SLA - informuje TPSA. Oferta będzie aktualna do 31 marca 2005 r. Ponadto, jak głosi komunikat operatora, istnieje możliwość wykupienia usługi zarządzania urządzeniami CPE. Cennik opłat instalacyjnych i abonamentowych ilustruje tabela po lewej.

Więcej informacji na stronie operatora .

Komórkowe ramię grupy - PTK Centertel po I poł. 2004 r. osiągnął przychody w wysokości 2,66 mld zł (wzrost o 29 proc.) i zarobił na czysto 260 mln zł. Operator pozyskał ponad 388 tys. nowych klientów, w tym 383 tys. postpaid. Łączna klientów na koniec czerwca 2004 r. sięgnęła 6,09 mln, co oznacza wzrost o 1 mln abonentów wujęciu rocznym. Liczba użytkowników prepaid wyniosła 3,18 mln (3,05 rok wcześniej). W 2004 r. zarząd PTK Centertel spodziewa się utrzymania tempa rozwoju rynku i planuje zwiększenie liczby klientów o ok. 1 mln.