TPSA musi podzielić się kablem z konkurencją

URTiP ostatecznie rozstrzygnął palący od lat problem powszechnego dostępu do infrastruktury TPSA. Odtąd konkurencyjni operatorzy mogą eksploatować sieć narodowego dostawcy usług telekomuniakcyjnych. Dostęp jest jednak płatny.

Zgodnie z postanowieniem URTiP każdy operator, który będzie chciał w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych skorzystać z infrastruktury TPSA, może podpisać ze spółką stosowną umowę, która ma być bezwzględnie przestrzegana. URTiP określił ramowe warunki zawarcia takich umów, łącznie z wymaganiami technicznymi oraz zasadami ustalania wysokości opłat dostępowych.

Jak wskazuje URTiP, opłata podstawowa za ekspolatację infrastruktury TPSA wynieść ma 1,32 zł netto za 1 metr bieżący kabla (i/lub kanalizacji wtórnej) za zajętość całego otworu kanalizacji kablowej.

Urząd poinformował, że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.