TPSA: kara musi być

Zgodnie z zapowiedziami, Urząd Komunikacji Elektronicznej wszczął postępowanie w sprawie nałożenia kary na TP w związku z usługą neostrady bez abonamentu telefonicznego.

UKE chce nałożyć kary na operatora za zbyt późne przesłanie cennika nowej usługi. "Cennik i regulamin nie zostały przekazane Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej do akceptacji co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wprowadzenia w życie cennika lub regulaminu świadczenia usług lub ich zmian. Stanowi to naruszenie Prawa telekomunikacyjnego, podlegające karze pieniężnej" - podaje UKE.

Kolejna kara pieniężna dotknie TP za wprowadzenie wyższej opłaty za utrzymanie neostrady niż opłata będąca przedmiotem prowadzonych przez UKE postępowań związanych z zatwierdzaniem cenników TP S.A. (22 zł netto).

UKE uważa również, że w świetle obowiązującego prawa, ceny usług telekomunikacyjnych są ustalane przez dostawcę usług na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów. "Prezes UKE stoi na stanowisku, że utrzymanie łącza nie jest odrębną usługą, lecz elementem kosztów usługi rozdzielonej od samej neostrady (tzw. naked DSL), do tej pory - zgodnie z deklaracją TP S.A. - nieujętym w cenie neostrady i w całości przeniesionym do abonamentu telefonicznego. Dla potrzeb świadczenia usługi naked DSL koszt utrzymania łącza powinien być dodany do pozostałych elementów kosztów świadczenia usługi neostrada, a nie traktowany jako dodatkowa usługa i obciążany marżą szacowaną przez Prezesa UKE na ponad 50%" - głosi dalej komunikat UKE. Z tego powodu urząd planuje nałożyć kolejną karę pieniężną.

W dniu 18 grudnia 2006 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie nałożenia kary na TP S.A. z tytułu naruszenia art. 46 ust. 3 pkt 3 i 4 w związku z art. 48 i art. 221 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego - czytamy dalej w piśmie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W piątek TPSA zaprezentowała cennik usługi neostrada, w którym znalazła się opłata za utrzymanie łącza w wysokości 30 zł netto. W ten sposób operator realizuje polecenia Urzędu Komunikacji Elektroniczne nakazujące wprowadzenie neostrady bez konieczności opłacania abonamentu telefonicznego.

Jednak już dzień później UKE wyraził ma duże zastrzeżenia do wysokości opłaty za utrzymanie łącza i zapowiedział jeszcze większą karę dla TPSA od 100 mln zł, którą operator został ukarany wcześniej za nierozdzielanie neostrady i telefonu stacjonarnego w terminie wyznaczonym przez UKE.

Według TPSA kara byłaby bezasadna i liczy na to, że nie zostanie nałożona.