TPSA : 1,16 mln klientów na broadband

W 2005 r. Telekomunikacja Polska zwiększyła liczbę obsługiwanych łączy szerokopasmowych o blisko pół miliona. Na koniec ubiegłego roku z jej usług stałego dostępu do internetu korzystało 1,16 mln klientów, w tym 24 tys. z wciąż utrzymywanych przez TP usług SDI.

Roczne przychody operatora na poziomie 18,34 mld zł były niższe o jeden procent niż w zeszłym roku, zgodnie z przewidywaniami zarządu. Wzrost przychodów z telefonii cyfrowej oraz przesyłu danych nie zrównoważył spadku przychodów z z usług głosowych telefonii stacjonarnej. TPSA podobnie jak inne telekomy traci wpływy z tego tytuły z powodu wypieraniem telefonii stacjonarnej przez komórkową oraz nasileniem konkurencji. Roczny zysk operatora sięgnął 2,62 mld zł.

TPSA : 1,16 mln klientów na broadband

TPSA: dostęp szerokopasmowy

Komórkowe ramię grupy - PTK Centertel, zwiększył zysk do 1,04 mld zł, wobec 809 mln zł rok wcześniej. Jego przychody zwiększyły się do 6,42 mld zł z 5,64 mld zl rok wcześniej (wg. MSSF). Liczba abonentów sieci Orange sięgnęła na koniec roku 9,9 mln. Spółka szacuje swój udział w krajowym rynku komórkowym na 33,9 proc.