Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TPInternet chce rozwijać e-banking

Wielkopolski Bank Kredytowy i Bank Zachodni podpisały list intencyjny z TPInternet o współpracy w dziedzinie rozwoju bankowości internetowej.

WBK jest ostatnio coraz bardziej aktywny w e-bankingu. Jego pakiet WBK 24 ma już kilkanaście tysięcy użytkowników, co stawia go na pierwszym miejscu wśród firm świadczących tego typu usługi w Polsce.

Niedawno uruchomił, we współpracy z Centertelem, pilotażowy program usług bankowych za pośrednictwem telefonów wyposażonych w przeglądarkę WAP. Komercyjne uruchomienie usługi nastąpi 1 września.

Teraz WBK podpisał „list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy bankami i operatorem internetowym dla rozwoju nowoczesnych usług finansowych nowej gospodarki opartej na wysokiej technologii”, jak podał w swoim komunikacie.

WBK i Bank Zachodni należą do Allied Irish Bank. TPInternet jest spółką zależną Telekomunikacji Polskiej.