Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TP zakupi rozwiązania Nortela

Telekomunikacja Polska zawarła ramową umowę z Nortel Networks Polska dotyczącą dostaw rozwiązań telekomunikacyjnych. Specjaliści Nortela będą także świadczyli na rzecz TP usługi wsparcia technicznego i gwarancyjnego.

Porozumienie jest rozszerzeniem dotychczasowej umowy partnerskiej firm. Od pewnego czasu Nortel dostarcza TP nowoczesne przełączniki Passport 20000, dzięki którym modernizowana jest sieć transmisyjna operatora. Rozwiązania te umożliwią TP wprowadzanie nowych usług wykorzystujących technologie VPN. Przełączniki te mogą obsługiwać ruch 70 Gb/s, z możliwością rozbudowy do 160 Gb/s.