TP pierwsza i ostatnia

TNS OBOP rozpoczął badanie wizerunku operatorów telefonii stacjonarnej wśród klientów biznesowych. Firma przedstawiła właśnie wyniki tych badań, realizowanych w marcu br. Najbardziej skrajne oceny zdobyła Telekomunikacja Polska.

Na potrzeby TNS Telecoms Index B2B przyjęto następujące kryteria oceny operatorów: elastyczność, stabilność, prestiż, zakres usług, zrozumienie klientów, oferowanie doradztwa, biurokracja, nowatorstwo. W badaniach uczestniczyli przedstawiciele ponad 750 firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników.

TP pierwsza i ostatnia

TNS Telecoms Index B2B

Telekomunikację Polską najlepiej oceniono w kategoriach stabilności, szerokiego zakresu usług, nowych technologii i co ciekawe prestiżu. TP traci natomiast przy ocenie elastyczności, biurokracji oraz zrozumienia klientów. Netia i Dialog w opinii respondentów okazały się być firmami, które najlepiej rozumieją potrzeby klientów biznesowych oraz zapewniają najbardziej elastyczne podejście. Tele2 jak nie trudno się domyślać kojarzony jest zwłaszcza z brakiem biurokracji. Wyniki badań przedstawia wykres.

TNS Telecoms Index B2B stanowi część programu cyklicznych badań rynku telefonii stacjonarnej i komórkowej prowadzonych przez TNS OBOP.