Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TP odwołuje się od decyzji URTiP-u

PAP: Telekomunikacja Polska chce aby Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty ponownie rozpatrzył sprawę uwolnienia pętli lokalnej. Tym samym operator odrzuca warunki regulatora.

Jak informuje PAP, TPSA uważa, że URTiP wydając pod koniec lutego decyzję o uwolnieniu pętli lokalnej narusza polskie i unijne przepisy, a sama decyzja zawiera postanowienia, które są techniczne niewykonalne.

PAP przypomina, że od decyzji regulatora odwołała się także Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, skupiająca stacjonarnych operatorów alternatywnych. Z kolei w ocenie Tele2, decyzja URTiP nie służy faktycznej liberalizacji rynku telekomunikacyjnego - podkreśla agencja.

Mimo tego, że przyjęte rozwiązania nie były do końca zadawalające dla żadnej ze stron, wydawało się, że sprawa uwolnienia pętli lokalnej jest już zamknięta. "Zasady umowy ramowej w zakresie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej były przed decyzja URTiP dyskutowane w gronie operatorów. W trakcie tych rozmów udało się wyjaśnić wiele wątpliwości oraz uściślić procedury korzystania z gniazdek TP przez innych operatorów. Dzisiaj trudno jest określić na ile te nowe możliwości dla klientów oraz operatorów będą szybko wykorzystane. Dużo zależy od przyjętych rozliczeń oraz atrakcyjności nowych ofert dla klientów. Pierwszy krok został zrobiony, teraz musimy poczekać na pierwsze efekty. Izba będzie z uwagą obserwować jak to kolejne uwolnienie ograniczeń na rynku telekomunikacyjnym wpłynie na rozwój rynku" - dla Computerworld komentował dr inż. Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Tymczasem TP SA postanowiła wykorzystać swoje prawo do odwołania się od postanowienia URTiP-u wynikające z kodeksu postępowania adminstracyjnego. Później może zwrócić się do NSA.

Jak poinformował nas rzecznik urzędu Jacek Strzałkowski, URTiP będzie bronił swojej decyzji. - Decyzja jest precedensowa bowiem urząd opracowując decyzję wyręczył TPSA, której wcześniejsze projekty musiały zostać odrzucone. Niezależnie od tego czy ktoś ją skarży czy nie, zasady uwolnienia pętli lokalnej obowiązują na polskim rynku telekomunikacyjnym. TPSA nie może odmówić operatorowi negocjacji w sprawie dostępu do gniazdka - podkreślił Jacek Strzałkowski.