TP miała lepszy kwartał

Na koniec marca br. z usług ADSL korzystało 1,3 mln abonentów operatora. Liczba abonentów Centertela wyniosła 10,4 mln. Pomimo lepszych od oczekiwanych przez zarząd spółki wyników w I kw. 2006, TPSA prognozuje spadek całorocznych przychodów o 1-1,5 proc.

W podsumowanym okresie przychody grupy wzrosły o 2,7 proc. do 4.56 mld zł (4,44 mld zł rok wcześniej). Skonsolidowany zysk netto wyniósł 450 mln zł, wobec 412 mln zł przed rokiem.

Jednostkowy zysk netto w I kw. 2006 wzrósł do 274 mln zł z 271 mln zł przed rokiem przy przychodach 2,9 mld zł (3,1 mld zł rok wcześniej).

Przychody Centertela sięgnęły 1,73 mld zł, zaś zysk operacyjny 232 mln zł. Operator miał na koniec kwartału 6,21 mln klientów prepaid oraz 4,2 mln klientów postpaid. Na koniec roku liczba abonentów, według prognoz TP, sięgnie 11,5 mln.