Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TP miała 4,67 mld zł przychodu w III kw.

Skonsolidowane przychody TPSA w III kw. 2004 r. wzrosły o 2,5 proc. do 4,67 mld zł. W podsumowanym okresie grupa odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży usług telefonii stacjonarnej przy jednoczesnym wzroście wartości przychodów z tytułu sprzedaży usług telefonii komórkowej oraz transmisji danych. Skonsolidowany zysk netto sięgnał 639,88 mln zł (486,65 mln zł rok wcześniej), zaś wynik netto liczony według MSR - wyniósł 596 mln zł.(445 mln zł).

Jednostkowy zysk netto operatora wzrósł do 497 mln zł z 385,9 mln zł rok wcześniej, a w ciągu dziewięciu miesięcy wyniósł 1,43 mld zł w porównaniu z 817,5 mln zł po trzech kwartałach 2003 r.

TP miała 4,67 mld zł przychodu w III kw.

Wybrane dane operacyjne TPSA

Grupa w III kw. z usług telefonii stacjonarnej uzyskała przychody w wysokości 3,36 mld zł, wboec 3,5 mld rok wcześniej. Usługi telefonii komórkowej przyniosły jej 1,47 mld zł, wobec 1,2 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Będzie rekordowy zysk

Według analityków, zysk netto grupy może w tym roku sięgnąć rekordowego poziomu 2,1-2,2 mld zł. Mało realna jest jednak realizacja prognozy zakładającej wzrost przychodów w bieżącym roku o 2-3 proc.

Według PSR, narastająco w pierwszych trzech kwartałach 2004 grupa miała 1,79 mld zł zysku wobec 942 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 13,8 mld zł wobec 13,62 mld zł.

Według MSR, narastająco w I-III kw. 2004 roku grupa miała 1,73 mld zł zysku wobec 776 mln zł zysku rok wcześniej przy przychodach odpowiednio 13,8 mld zł wobec 13,62 mld zł.

Szacunkowy udział PTK Centertel w rynku telefonii komórkowej pod względem łącznej liczby abonentów na dzień 30 września 2004 roku wyniósł 31,2 proc. (30 września 2003 r. wynosił 32,9 proc.) Szacunkowy udział w rynku PTK Centertel pod względem aktywacji netto po 9 miesiącach 2004 roku wyniósł 24,1 proc. Na koniec III kw. Centertel miał 6,6 mln klientów.

Większościowy udziałowiec TPSA - France Telecom zanotował w III kw. przychody w wysokości 12 mld euro - o 3.5 proc. więcej w ujęciu rocznym. Przychody operatora komórkowego Orange sięgnęły 5,2 mld euro. Internetowe ramię FT - Wannado wypracowało przychody w wysokości 733 mln euro. France Telecom posiada obecnie 5,3 mln linii ADSL.