TP ma nową ofertę VPN

Operator przy współpracy z należącą do grupy FT spółką Equant, wprowadza nowe usługi VPN, które poszerzą ofertę outsourcingową firmy.

TP w partnerstwie z Equant oferuje trzy warianty usług IP VPN: standard, biznes i multimedia. Podstawowy polega na transmisji IP poprzez zestawione bezpieczne łącza VPN. Drugi z nich umożliwia transmisję danych wraz z zarządzaniem ich ruchem. Natomiast "multimedia" to najbardziej rozbudowany wariant usług IP VPN obejmujący zintegrowaną transmisję danych, głosu i wideo na jednym łączu IP.

Telekomunikacja Polska kieruje usługi IP VPN do klientów, którzy chcą - bez konieczności zakupu urządzeń i dedykowania dodatkowych zasobów działów IT - budować bezpieczne intranety czy też sieci ekstranetowe. Do zestawiania połączeń miedzy wybranymi lokalizacjami firmy TP oferuje łącza ADSL, Frame Relay lub ATM.

Telekomunikacja Polska i Equant zawarły umowę o współpracy w czerwcu br. Porozumienie obejmuje obsługę klientów korporacyjnych, zwłaszcza firmy międzynarodowe. Holenderski Equant specjalizuje się w budowie bezpiecznych sieci rozległych. Firma działa w 165 krajach, a jej większościowym udziałowcem jest France Telecom.