Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TP ma nową ofertę VPN

Operator przy współpracy z należącą do grupy FT spółką Equant, wprowadza nowe usługi VPN, które poszerzą ofertę outsourcingową firmy.

TP w partnerstwie z Equant oferuje trzy warianty usług IP VPN: standard, biznes i multimedia. Podstawowy polega na transmisji IP poprzez zestawione bezpieczne łącza VPN. Drugi z nich umożliwia transmisję danych wraz z zarządzaniem ich ruchem. Natomiast "multimedia" to najbardziej rozbudowany wariant usług IP VPN obejmujący zintegrowaną transmisję danych, głosu i wideo na jednym łączu IP.

Telekomunikacja Polska kieruje usługi IP VPN do klientów, którzy chcą - bez konieczności zakupu urządzeń i dedykowania dodatkowych zasobów działów IT - budować bezpieczne intranety czy też sieci ekstranetowe. Do zestawiania połączeń miedzy wybranymi lokalizacjami firmy TP oferuje łącza ADSL, Frame Relay lub ATM.

Telekomunikacja Polska i Equant zawarły umowę o współpracy w czerwcu br. Porozumienie obejmuje obsługę klientów korporacyjnych, zwłaszcza firmy międzynarodowe. Holenderski Equant specjalizuje się w budowie bezpiecznych sieci rozległych. Firma działa w 165 krajach, a jej większościowym udziałowcem jest France Telecom.