TP dokupuje akcje Wirtualnej Polski

W poniedziałek TP Internet zawarła umowę nabycia pakietu 5,83% akcji WP od jednego z mniejszościowych akcjonariuszy portalu.

W wyniku transakcji TP Internet posiada obecnie akcje stanowiące 55,83% kapitału zakładowego spółki. Na mocy umowy zawartej w 2001 r. TP Internet zobowiązała się do odkupienia pozostałego pakietu 50% akcji od akcjonariusz WP, jeśli liczba użytkowników portalu przekroczy 3 mln. W I kw. br. z WP korzystało już ponad 6,5 mln użytkowników.

Koszty jakie TP bedzie musiała ponieść w związku z zakupem pozostałego pakietu akcji WP, szacowano nawet na ponad 500 mln zł. Wartość transakcji będzie zapewne niższa.