TP dla gminnych bibliotek

Grupa TP zapewni bibliotekom szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Grupa TP wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego podpisały dziś Porozumienie w sprawie utworzenia programu internetyzacji polskich bibliotek publicznych.

- "Biblioteki, szczególnie w mniejszych miejscowościach, są ważnym elementem życia społecznego i oświatowego. Aby mogły tę rolę pełnić w sposób nowoczesny, konieczny jest dostęp do środków komunikacji na miarę XXI wieku" - wyjaśnił Maciej Witucki, Prezes Zarządu Telekomunikacji Polskiej.

Ze wstępnych analiz wynika, że blisko 40% spośród 8500 polskich bibliotek nie ma dostępu do internetu. Problem ten dotyczy szczególnie placówek położonych z dala od ośrodków miejskich. Takich bibliotek na wsi i w małych miastach jest 2500.

Do końca bieżącego roku zasięg radiowego internetu ma objąć 98% powierzchni kraju. Porozumienie zostało zawarte na 3 lata.