TP SA zdecydowała

Wczorajsze WZA spółki zadecydowało o podziale zysków TP SA za 2002 r. Telekomunikacja Polska wypłaci dywidendę.

Na mocy podjętej uchwały do akcjonariuszy trafi 140 mln zł, co stanowi w przeliczeniu 10 groszy na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 12 maja br. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 5 czerwca 2003 r. W ubiegłym roku grupa TP zarobiła 919 mln zł.