Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TP SA wygrała z Tele2

Zakończył się kolejny etap sporu miedzy operatorami. Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał zaniechanie przedstawicielom handlowym Tele2 posługiwania się logo TP i innymi materiałami, których wykorzystanie mogłoby wprowadzać w błąd klientów.

Porównawcza kampania reklamowa Tele2 od początku budziła sprzeciw Telekomunikacji Polskiej. Operator zarzucał konkurentowi przekazywanie nieprawdziwych informacji i wprowadzanie w błąd klientów. TP chodziło zwłaszcza o "informowanie klientów i abonentów TP, że podpisanie umowy o preselekcję z Tele 2 Polska zwalnia ich z płacenia abonamentu na rzecz TP ewentualnie o działanie polegające na przemilczaniu informacji o konieczności dokonania przez abonenta równoległej zapłaty na rzecz TP z tytułu wykonanej usługi oraz na rzecz TP z tytułu posiadanego abonamentu".

Tele2 w 2003 r. sama zaskarżyła TP SA domagając się odszkodowania za zbyt opieszałą realizację warunków umowy obejmującej m.in. możliwość oferowania przez Tele2 połączeń na telefony komórkowe.

Praktyki Tele2 były natomiast przedmiotem postępowania wyjaśniającego UOKiK.

Zarzuty urzędu dotyczyły m.in. utrudniania rezygnacji ze świadczonych usług preselekcji.