TP SA walczy o internautów pakietami

9 grudnia br. rozpocznie się promocja pakietów usług internetowych największego na rynku telekomu.

Pomiędzy 9 grudnia br. a 9 marca przyszłego roku będzie można podpisać roczną umowę z TP S.A. Operator umożliwia wybór jednego z pakietów w ramach którego użytkownik otrzymuje konto pocztowe w domenie xl.wp.pl o wielkości 10 MB, wsparcie techniczne itp. oraz określony miesięczny limit godzin dostępu do Internetu: 16 godz. za 37,45 zł, 33 godz. za 64,20 zł, lub 51 godz. za 85,60 zł. Oznacza to, że według normalnie obowiązujących stawek, TP S.A. obdarowuje klientów tych pakietów odpowiednio 1, 3 i 6 godzinami ponad wynikający z taryfy i abonamentu limit. Po przekroczeniu limitu godzinowego TP S.A. rozlicza według normalnych stawek. Powyższa propozycja dotyczy abonentów TP S.A. w pakiecie „standardowym” i „aktywnym” oraz ISDN-owego OCTOPUS S.

Ponadto abonenci owych taryf mogą wykupować za 2,68 zł dodatkowe godziny do puli abonamentowej.