Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TP SA walczy o internautów pakietami

9 grudnia br. rozpocznie się promocja pakietów usług internetowych największego na rynku telekomu.

Pomiędzy 9 grudnia br. a 9 marca przyszłego roku będzie można podpisać roczną umowę z TP S.A. Operator umożliwia wybór jednego z pakietów w ramach którego użytkownik otrzymuje konto pocztowe w domenie xl.wp.pl o wielkości 10 MB, wsparcie techniczne itp. oraz określony miesięczny limit godzin dostępu do Internetu: 16 godz. za 37,45 zł, 33 godz. za 64,20 zł, lub 51 godz. za 85,60 zł. Oznacza to, że według normalnie obowiązujących stawek, TP S.A. obdarowuje klientów tych pakietów odpowiednio 1, 3 i 6 godzinami ponad wynikający z taryfy i abonamentu limit. Po przekroczeniu limitu godzinowego TP S.A. rozlicza według normalnych stawek. Powyższa propozycja dotyczy abonentów TP S.A. w pakiecie „standardowym” i „aktywnym” oraz ISDN-owego OCTOPUS S.

Ponadto abonenci owych taryf mogą wykupować za 2,68 zł dodatkowe godziny do puli abonamentowej.