Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TP SA testuje naziemną telewizję cyfrową

TP SA przeprowadzi test naziemnej telewizji cyfrowej. Stosowne pozwolenie na test wydał URT, a patronatem objęła go KRRiT. Regularna emisja ma się rozpocząć w 2002 roku.

Urząd Regulacji Telekomunikacji wydał Telekomunikacji Polskiej pozwolenie na przeprowadzenie eksperymentu transmisji cyfrowej zgodnie ze standardem DVB-T. Celem eksperymentu jest określenie m.in. ilości programów telewizyjnych, które mogą być emitowane w jednym kanale telewizyjnym, optymalnych parametrów stacji nadawczych i wpływu sposobu odbioru na zasięg stacji. Według propozycji KRRiT rozpoczęcie regularnej emisji naziemnej telewizji cyfrowej ma nastąpić w 2002 r.

W porównaniu z systemami satelitarnymi i kablowymi naziemną telewizję cechuje niewielki koszt dostarczania sygnału do odbiorników przenośnych przy szerokoformatowym obrazie i wysokiej rozdzielczości. Daje też możliwość odbioru w ruchu. Technologia DVB-T umożliwi zwiększenie liczby programów oraz wprowadzenie usług dodatkowych. Jeden kanał pomieści nawet sześć programów telewizyjnych, kilkanaście radiowych oraz Internet i platformę handlową.

TP SA przeprowadzi test anteny i nadajnika do transmisji cyfrowej w ośrodku nadawczym PKiN w Warszawie. Eksperyment będzie prowadzony we współpracy z TVP, TVN i Polsatem. Zakres i program testu został opracowany przez Polskie Forum DVB.

Naziemna telewizja cyfrowa działa lub znajduje się w fazie eksperymentu w większości krajów Europy. Przed czterema laty zawarto Porozumienie w Sprawie Telewizji Cyfrowej w Polsce - "Polskie Forum DVB" zawarły m.in.: KRRiT, ministerstwo łączności, Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, TP SA, TVP, Polsat, Canal+, TV Niepokalanów, TVN, Wisła i Nasza Telewizja. Forum opracowało między innymi strategię wdrażania telewizji DVB-T w Polsce. Podstawą są plany sieci opracowane przez Instytut Łączności we

Wrocławiu. Instytut zaproponował dwie ogólnopolskie sieci oparte na obiektach dużej mocy należących do TP SA oraz dwie sieci uzupełniające średniej mocy zapewniające pokrycie miast wojewódzkich sprzed reformy administracyjnej.