TP SA podwoiła zyski

2000 rok był dla narodowego operatora bardzo udany, co potwierdzają wyniki finansowe.

W 2000 r. przychody Telekomunikacji Polskiej wyniosły 14 678 196 tys. zł, podczas gdy w 1999 r. było to 12 384 084 tys. zł. Oznacza to wzrost o 18,5 proc. Zysk netto był niemal dwukrotnie większy i wyniósł 2 008 206 tys. zł. Rok wcześniej było to 1 079 248 tys. zł. Zysk na jedną akcję zwykłą wyniósł 1,43 zł, wobec 0,77 zł w 1999 r. W 2000 r. TP SA przeznaczyła na inwestycje ponad 5,2 mld zł.

Wyniki te nie zostały osiągnięte tylko dzięki opłatom abonenckim. W swoim raporcie rocznym TP SA informuje, że rozpoczęła też działania zmierzające do redukcji kosztów oraz zmiany struktur wewnętrznych, dzięki czemu udało się uzyskać pewne oszczędności.

Udziały w rynku tradycyjnej telefonii Telekomunikacja Polska SA zamierza wykorzystać jako platformę do ekspansji w rozwijające się obszary rynku: transmisję danych, szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługi internetowe. W szczególności chodzi o handel w Sieci. Firma deklaruje, że w przyszłości obszary te mają stanowić znaczący udział w przychodach. TP SA zamierza także dostarczać klientom zintegrowane usługi , które będą obejmowały przekaz głosu w technologii stacjonarnej i komórkowej, danych oraz usługi towarzyszące, czyli bezpieczeństwo w sieci, obsługa transakcji elektronicznych, czy wsparcie techniczne.