TP SA pod presją

44% abonentów TP SA jest gotowych zrezygnować z usług operatora w najbliższym czasie.

Wynika tak z ankiety przeprowadzonej dla Urzędu Regulacji Telekomunikacji przez OBOP w czerwcu br., na próbie 710 gospodarstw domowych, które korzystają z usług TP SA.

Według badań, 71% ankietowanych wie, że Telekomunikacja Polska SA oferuje dwa rodzaje abonamentu, z czego 70% dowiedziało się o niej od operatora. 84% osób, które wiedziały o nowej, tańszej ofercie, nie zdecydowało się na nią, a 44% (czyli 3,5 mln) abonentów rozważa przejście do operatorów telefonii komórkowej, bądź konkurencyjnych operatorów telefonii stacjonarnej.

1 maja br. TP S.A. podwyższyła abonament z 30,5 zł do 42,7 zł. Jednocześnie został wprowadzony tańszy abonament, w wysokości 28 zł dla osób które rzadko korzystają z telefonu. Do tej pory skorzystało z niego ok. 400 tys. abonentów.

„Wprowadzenie tak drastycznej podwyżki było niewspółmierne do poprzednich obniżek cen usług, a tym samym niezgodne z zasadą równoważenia taryf” - powiedział prezes URT, Marek Zdrojewski na posiedzeniu sejmowej komisji Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przedstawiciele Ministerstwa Łączności i URT uważają, że jak najszybciej należy wprowadzić harmonogram równoważenia taryf.