TP SA obsadza zarząd WP

Wirtualna Polska poinformowała, że 6 września br. do zarządu Wirtualnej Polski S.A. została powołana Dominika Herburt-Heybowicz. Ostatnio pracowała dla Grupy TP, na stanowisku doradcy członka zarządu ds. finansów w zakresie Corporate Finance.

Przypomnijmy, że z dniem 1 września br. na mocy lipcowej ugody zawartej między mniejszościowymi akcjonariuszami portalu a Telekomunikacją Polską, operator zaczął sprawować kontrolę nad Wirtualną Polską. Dotychczasowi członkowie zarządu poddali się do dyspozycji TPSA.

Mianowana na członka zarządu Dominika Herburt-Heybowicz jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, z tytułem magistra inżyniera. Ukończyła także studia podyplomowe MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe w ramach programu "Copernic" w Paryżu.

Karierę zawodową rozpoczęła w departamencie Corporate Banking Citibanku. Pracowała następnie w amerykańskiej firmie konsultingowej Andersen Consulting (dziś Accenture). Doświadczenie w dziedzinie bankowości inwestycyjnej nabyła w Londynie, w departamencie Corporate Finance, w zespole Media/Telekomunikacja francuskiego banku Paribas. Jej londyńska specjalizacja to transakcje M&A, doradztwo strategiczne i restrukturyzacja przedsiębiorstw. Obecnie pracuje dla Grupy TP, na stanowisku Doradcy Członka Zarządu ds. Finansów w zakresie Corporate Finance. Do jej obowiązków należy w szczególności ocena działalności spółek zależnych, analiza wybranych przedsiębiorstw pod kątem restrukturyzacji i potencjalnych zmian kapitałowych, wycena oraz udział w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami oraz/lub pozostałymi udziałowcami.

Dominika Herburt-Heybowicz jest także wykładowcą Szkoły Biznesu Polityki Warszawskiej, programów IMBA, EMBA w bloku tematycznym "Zarządzanie Strategiczne".

Jej ulubioną stacją radiową jest Radio PIN, muzyką - jazz, a prawdziwą pasją, przy której też najlepiej wypoczywa, narty.

Więcej: TPSA przejmuje kontrolę nad Wirtualną Polską.

Aktualizacja: 09 września 2005 10:53

Dominika Herburt-Heybowicz jest obecnie jedynym członkiem zarządu WP Wirtualnej Polski. Mniejszościowi udziałowcy portalu: Jacek Kawalec i Maciej Grabski nie są już jego członkami.