Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TP SA i WP wciąż rozmawiają

Przedstawiciele obu stron nie potwierdzają faktu zakończenia czteromiesięcznych rozmów w sprawie przejęcia przez narodowego operatora większościowego pakietu akcji portalu. Takie informacje pojawiają się od dwóch dni w prasie i Internecie.

Negocjacje w sprawie przejęcia przez Telekomunikację Polską SA 50% i jednej akcji Wirtualnej Polski wciąż się toczą. Pod koniec maja br. strony ustaliły, że operator zostanie inwestorem strategicznym portalu. Początkowo twierdzono, że transakcja powinna zostać sfinalizowana przed końcem czerwca. W lipcu strony przesunęły termin finalizacji rozmów na koniec tegorocznych wakacji. Pod koniec września nadal nie jest znany wynik negocjacji.

Obie strony jednocześnie zaprzeczają informacjom o zakończeniu rozmów. Pojawiły się one w poniedziałkowym wydaniu Pulsu Biznesu, a następnie zostały wykorzystane przez kilka internetowych serwisów informacyjnych. „Nic nie mogę oficjalnie potwierdzić. Puls Biznesu wielokrotnie już „wybijał się przed peleton”, ostatnio informując na przykład, że w ogóle nie dojdzie do porozumienia. Nie mogę informować o sprawach, które w żaden sposób nie są potwierdzone, czyli w sposób nierzetelny. Media, które poinformowały o zakończeniu rozmów nie podają żadnego źródła uzyskanych informacji”, wyjaśnił Marcin Strzałkowski, dyrektor działu komunikacji Wirtualnej Polski.

Artur Żak, z departamentu relacji inwestorskich Telekomunikacji Polskiej SA powiedział natomiast: „Telekomunikacja Polska SA jest spółką publiczną i informuje media i potencjalnie zainteresowanych o wszystkich wydarzeniach. Nie praktykujemy natomiast informowania o poszczególnych stadiach negocjacji. Rozmowy pomiędzy TP SA i WP nadal trwają, a po ich zakończeniu komunikat wydamy natychmiast.”