TP S.A. wycofuje skargi, URTiP zapowiada audyt

Wczoraj Telekomunikacja Polska poinformowała o wycofaniu z sądu skarg i odwołań w związku z wydanym przez URTiP zezwoleniem telekomunikacyjnym. Regulator zapowiada przeprowadzenie do końca lipca br. audytu TP S.A., w którym będzie uczestniczył na poziomie decyzyjnym.

TP S.A. otrzymało od URTiP zezwolenie telekomunikacyjne regulujące zakres prawny działalności operatora. Zezwolenie uznaje TP S.A. za podmiot dominujący na rynku telekomunikacyjnych usług powszechnych i dzierżawy łączy.

W komentarzu do komunikatu operatora, prezes URTiP stwierdza, że „zgodnie ze swoimi kompetencjami z całą surowością i w świetle prawa egzekwować będzie obowiązki TP S.A. jako operatora dominującego”. W komunikacie Regulator zapewnia, że będzie działał na rzecz usunięcia barier rozwoju rynku telefonii stacjonarnej. Prezes URTiP zaliczył do nich „niejasne zasady” rozliczeń interkonektowych. Zapowiedział też przeprowadzenie do końca lipca br. audytu w TP S.A. - URTiP będzie brał udział w decyzjach dotyczących audytu. Wnioski z badania mają pomóc w rozwoju usług telekomunikacyjnych w Polsce, wzrostowi konkurencji na rynku i obniżce kosztów.

Nadal niezakończone jest postępowanie administracyjne, rozpoczęte przez URT – poprzednika URTiP – w sprawie przekazania niewłaściwych danych o przychodach z rozliczeń międzyoperatorskich. Może ono zakończyć się nałożeniem kary w wysokości do 440 mln zł. Pod koniec marca br. URT nałożył już na operatora dwie kary w łącznej wysokości 350 mln zł. TP S.A. odwołała się od tych decyzji.