TP S.A. uniewinniona

Witold Graboś, prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty zniósł dwie kary nałożone na TPSA w marcu br. Ich łączna wysokość sięgała 350 mln zł.

Kazimierz Ferenc pod sam koniec swojego urzędowania na stanowisku prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji nałożył na Telekomunikację Polską dwie kary - za niedopełnienie obowiązku informacyjnego (50 mln. zł) oraz za utrudnianie Niezależnemu Operatorowi Międzystrefowemu (NOM) rozpoczęcia działalności (300 mln. zł).

Witold Graboś, argumentując, iż decyzje o nałożeniu tych kar były oparte na wątpliwych podstawach prawnych (opinię tę potwierdził prof. Stanisław Piątek, jeden z twórców Prawa Telekomunikacyjnego) i TPSA wygrałaby ew. sprawę sądową, zdecydował o anulowaniu tych kar. Stało się to w kilkanaście dni po wycofaniu przez TPSA skarg dotyczących uznania jej za operatora dominującego na rynku telefonicznych usług powszechnych. Niektórzy analitycy wskazują więc na wysokie prawdopodobieństwo zawarcia "tajnego układu" pomiędzy TPSA i URTiP. Witold Graboś fakt przyjęcia przez TPSA decyzji o uznaniu jej za operatora dominującego uznał za "nowe otwarcie rynku telekomunikacyjnego w Polsce". Dopiero teraz TPSA będzie zobowiązane do przedstawienia kosztowego uzasadnienia swoich cenników dla poszczególnych produktów oraz w kwestii rozliczeń międzyoperatorskich.