Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TP S.A. ponownie bez kary

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję Prezesa UOKiK, dotyczącą nałożenia na operatora w 2001 r., kary w wysokości 54 mln zł za pobieranie wygórowanych opłat za połączenia międzystrefowe.

Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zaskarżoną przez TP SA decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącą nałożenia na operatora kary w wysokości 54 mln zł. Kara nałożono na operatora w styczniu 2001 r. za niewykonania decyzji Prezesa UOKiK z lipca 1998 r., dotyczącej "zaniechania praktyk polegających na pobieraniu nadmiernie wygórowanych opłat za połączenia telefoniczne międzystrefowe na odległość powyżej 100 km".