TP S.A. podpisała umowę z Energis

Telekomunikacja Polska SA i Energis Polska ustaliły zasady wzajemnych rozliczeń i współużytkowania infrastruktury telekomunikacyjnej przy świadczeniu usług dostępu do Internetu.

Narodowy operator ustalił z Energis Polska warunki połączenia sieci obu podmiotów w celu świadczenia usług analogowego dostępu do Internetu. Spółki doszły do porozumienia w sprawie warunków i zasad wzajemnych rozliczeń oraz zasad wspólnego wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej.

W komunikacie Telekomunikacji Polskiej SA podano, iż: "Strony rozpoczną świadczenie usług z chwilą uruchomienia 20 punktów styku sieci zlokalizowanych w 12 strefach numeracyjnych (bydgoskiej, gdańskiej, warszawskiej, olsztyńskiej, rzeszowskiej, wrocławskiej, katowickiej, krakowskiej, szczecińskiej, łódzkiej, lubelskiej i poznańskiej)".

Na koniec tego roku Energis zobowiązał się do przygotowania dalszych 10 punktów styku sieci w kolejnych największych miastach Polski posiadających swoje strefy numeracyjne.