Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TP S.A. podpisała umowę z Energis

Telekomunikacja Polska SA i Energis Polska ustaliły zasady wzajemnych rozliczeń i współużytkowania infrastruktury telekomunikacyjnej przy świadczeniu usług dostępu do Internetu.

Narodowy operator ustalił z Energis Polska warunki połączenia sieci obu podmiotów w celu świadczenia usług analogowego dostępu do Internetu. Spółki doszły do porozumienia w sprawie warunków i zasad wzajemnych rozliczeń oraz zasad wspólnego wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej.

W komunikacie Telekomunikacji Polskiej SA podano, iż: "Strony rozpoczną świadczenie usług z chwilą uruchomienia 20 punktów styku sieci zlokalizowanych w 12 strefach numeracyjnych (bydgoskiej, gdańskiej, warszawskiej, olsztyńskiej, rzeszowskiej, wrocławskiej, katowickiej, krakowskiej, szczecińskiej, łódzkiej, lubelskiej i poznańskiej)".

Na koniec tego roku Energis zobowiązał się do przygotowania dalszych 10 punktów styku sieci w kolejnych największych miastach Polski posiadających swoje strefy numeracyjne.