TP S.A. ogłosiło strategię

Zarząd Telekomunikacji Polskiej SA przedstawił nową strategię Grupy Kapitałowej TP S.A. na lata 2002 - 2004. TP S.A. zmienia sposób zarządzania, obsługi klienta i... naliczania opłat za połączenia telekomunikacyjne.

Grupa Kapitałowa TP S.A. przedstawiła swoją strategię na najbliższe dwa lata. Jak podano w oficjalnym komunikacie, do najważniejszych celów nowej strategii należą „utrzymanie i umocnienie przez Spółkę pozycji lidera w zakresie usług, jakości i udziału w rynku telekomunikacyjnym, dalszy wzrost udziału w rynku

telefonii komórkowej, osiągnięcie pozycji lidera na rynku usług transmisji danych i łączy dzierżawionych oraz zdobycie pozycji czołowego dostawcy usług internetowych i multimedialnych”.

Prezes TP S.A. Marek Józefiak zapowiedział, że możliwe to będzie jedynie po przekształceniu grupy w „organizację sprawną, efektywną i zdolną sprostać oczekiwaniom klientów". Telekomunikacja Polska od 1 stycznia 2002 r. zmienia sposób zarządzania. Wprowadzony ma być system zarządzania przez cele.

„W centrum naszej uwagi będzie klient, jego potrzeby i oczekiwania" - powiedział Marek Józefiak. W praktyce ma to dla klientów operatora oznaczać m.in. odejście przez TP SA od rozliczania czasu połączeń opartego o impulsy. Zastąpić je ma, jak podano w komunikacie - „wkrótce”, opłata za rzeczywisty czas połączeń. TP SA zapowiada też m.in. znaczne skrócenie czasu przyłączania klientów do sieci. Większość spraw z tym związanych będzie można załatwić przez telefon. Telekomunikacja Polska zamierza korzystać z doświadczeń operatorów komórkowych, którzy stanowią dla niej obecnie jedyną realną konkurencję. Tak więc TP S.A. wprowadzi programy lojalnościowe i bardziej zróżnicuje swoje taryfy.

Zwiększone zostaną też kompetencje pracowników działów obsługi klienta. Otrzymają m.in. możliwość rozpatrywania reklamacji, rozkładania rachunków na raty, udzielania zniżek i umarzania zaległości. TP S.A. spore nadzieje pokłada też we wdrożeniu system CRM. Ma on pozwolić „na identyfikację oczekiwań klientów, a tym samym na szybką reakcję na ich potrzeby”.

W ramach oszczędności, TP SA pozbędzie się części majątku, nie związanego bezpośrednio z podstawową działalnością. Oszczędności zakładają także znaczne zwolnienia pracowników. Najprawdopodobniej potwierdzą się ubiegłotygodniowe informacje WSJ co do wielkości zwolnień. Część zwolnionych pracowników ma znaleźć zatrudnienie w firmach wydzielonych ze struktury TP S.A. Inni mają uzyskać pomoc w znalezieniu pracy.