TP S.A. o dławikach

Telekomunikacja Polska przedstawiła stanowisko w sprawie zarzutów o utrudnianie firmom ISP dostępu do usługi dzierżawy łącza, jakie przedstawił prezes URT.

Opisywane w prasie przypadki utrudniania lub uniemożliwiania skorzystania z usługi dzierżawy łącza, które stały się przyczyną skierowania przez prezesa URT listu do operatora, TP SA określa w komunikacie jako "egzekwowanie zasad użytkowania zgodnie z warunkami umowy”.

Według TP S.A., spółka spotyka się z nadużyciami niezgodnymi z umową i cennikiem, które polegają na „wykorzystywaniu przez część dzierżawców np. łączy telefonicznych do budowy łączy cyfrowych o przepustowości powyżej 64 kb/s„. Zakłóca to pracę sieci i pogarsza jakość usług świadczonych kolejnym użytkownikom – stwierdza TP S.A. Tym wyjaśnia TP S.A. instalowanie „dławików” na łącza dzierżawione przez ISP. Operator stwierdza, że do takich działań był zmuszony jedynie w kilkudziesięciu przypadkach, wobec „wielu tysięcy” łączy dzierżawionych w kraju.