Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TP S.A. liczy zyski

Zysk netto TP S.A. w ostatnim półroczu wyniósł 648 milionów złotych. Zysk operacyjny grupy wyniósł 1,6 miliarda złotych.

Telekomunikacja Polska osiągnęła w I półroczu 2000 roku przychody w wysokości 7,6 miliarda złotych (dla porównania – rok temu 6,2 miliarda złotych). Największy wzrost przychodów zanotowano w usługach telefonicznych (zwłaszcza za abonamenty, podłączenia itp. – w tym roku otrzymano z tego tytułu 1,3 miliarda złotych, rok temu 865 milionów złotych).

Prawie nie wzrosły przychody z dzierżawy łączy – 276 milionów złotych w tym roku, 230 milionów złotych rok temu. Także transmisja danych zajmuje prawie marginalną pozycję w raporcie finansowym spółki – 84 miliony złotych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku.

Natomiast w II kwartale tego roku zysk netto spółki wyniósł tylko 122 miliony złotych (rok temu zarobiono 332 miliony złotych). W tym czasie TP S.A. poniosła dodatkowe koszty finansowe, związane z obsługą zadłużenia w wysokości 570 milionów złotych.

Grupa jest zadłużona wobec instytucji finansowych z tytułu obligacji na ok. 2 mld dolarów. Jak wyjaśnił nam Tomasz Pokrywka z TP S.A., wahania kursów walut często powodują zwiększenie kosztów obsługi długów. W tym roku koszty z tego tytułu były nawet niższe niż wcześniej – 683 mln zł w I półroczu 2000 r., natomiast rok temu kwota ta wyniosła 797 mln zł.