TP S.A. liczy zyski

Zysk netto TP S.A. w ostatnim półroczu wyniósł 648 milionów złotych. Zysk operacyjny grupy wyniósł 1,6 miliarda złotych.

Telekomunikacja Polska osiągnęła w I półroczu 2000 roku przychody w wysokości 7,6 miliarda złotych (dla porównania – rok temu 6,2 miliarda złotych). Największy wzrost przychodów zanotowano w usługach telefonicznych (zwłaszcza za abonamenty, podłączenia itp. – w tym roku otrzymano z tego tytułu 1,3 miliarda złotych, rok temu 865 milionów złotych).

Prawie nie wzrosły przychody z dzierżawy łączy – 276 milionów złotych w tym roku, 230 milionów złotych rok temu. Także transmisja danych zajmuje prawie marginalną pozycję w raporcie finansowym spółki – 84 miliony złotych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku.

Natomiast w II kwartale tego roku zysk netto spółki wyniósł tylko 122 miliony złotych (rok temu zarobiono 332 miliony złotych). W tym czasie TP S.A. poniosła dodatkowe koszty finansowe, związane z obsługą zadłużenia w wysokości 570 milionów złotych.

Grupa jest zadłużona wobec instytucji finansowych z tytułu obligacji na ok. 2 mld dolarów. Jak wyjaśnił nam Tomasz Pokrywka z TP S.A., wahania kursów walut często powodują zwiększenie kosztów obsługi długów. W tym roku koszty z tego tytułu były nawet niższe niż wcześniej – 683 mln zł w I półroczu 2000 r., natomiast rok temu kwota ta wyniosła 797 mln zł.