TP S.A. emituje obligacje i pożycza PTK Centertel

Zgodnie z zapowiedzią z końca grudnia ub. roku, TP S.A. dokonała emisji obligacji krótkoterminowych. Operator udzielił ponadto PTK Centertel pożyczki w wysokości 164 mln zł.

Łączna wartość niepublicznej emisji wyniosła 250 mln zł. Termin wykupu obligacji po wartości nominalnej (10 tys. zł) przypada na 1 marca br. TP S.A. nie przewiduje wprowadzenia obligacji do publicznego obrotu. Według zapowiedzi z końca grudnia, środki z emisji posłużyć mają do zarządzania krótko i średnio terminową płynnością operatora.

Równocześnie TP S.A. poinformowała o udzieleniu PTK Centertel pożyczki w wysokości 164 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakupy sprzętu i obsługę bieżących zobowiązań operatora komórkowego. Termin spłaty pożyczki przypada na 31 grudnia br.