Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TP S.A. dofinansuje Marketplanet

Spółka Otwarty Rynek Elektroniczny, zarządzająca platformą Marketplanet, podwyższy kapitał zakładowy o 15 mln zł. Nową emisję akcji spółki obejmie w całości TP SA.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Otwarty Rynek Elektroniczny (ORE) podjęło decyzję o podwyższeniu jej kapitału zakładowego o 15 mln zł do kwoty 35 mln zł. Podwyższenie nastąpi w drodze emisji 15 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł i cenie emisyjnej 2 zł. Akcje obejmie TP SA - jedyny akcjonariusz spółki.

Należąca do TP SA spółka Otwarty Rynek Elektroniczny zarządza platformą handlu elektronicznego Marketplanet