TP Internet vs mniejszościowi WP: odwrotu nie ma

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził skuteczność oraz wykonalność wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Przypomnijmy, że chodzi o decyzję, która zapadła w procesie między TP Internet a mniejszościowymi akcjonariuszami Wirtualnej Polski, którzy domagali się spłaty swoich udziałów.

Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził decyzję Sądu Arbitrażowego wydaną pod koniec marca br. Jak donosiliśmy wcześniej, zgodnie z postanowieniem sądu, większościowy udziałowiec TP Internet ma spłacić mniejszościowych akcjonariuszy. Cena akcji ma być zgodna z zapisami zawartej w październiku 2001 roku umowy (w momemcie przejmowania Wirtualnej Polski przez narodowego operatora). Tym samym TP Internet powinna wypłacić udziałowcom kwotę ponad 220 mln zł.

Mniejszościowi akcjonariusze zwrócili się do Sądu Okręgowego w Warszawie o stwierdzenie skuteczności wyroku Sądu Arbitrażowego. W zakończonej właśnie sprawie sąd wydał postanowienie o skuteczności i wykonywalności wyroku, co ma stanowić gwarant w wyegzekwowaniu swoich należności.

Dodajmy, że wokół Wirtualnej Polski toczą się również inne sprawy. Jedna - związana z procesem upadłościowym. Nieoficjalnie mówi się, że głosowanie wierzycieli może odbyć się w czerwcu br. Niedawno sąd odrzucił wierzytelność TP Internet względem WP (chodzi o sporne 30 mln zł). Kolejna sprawa w sądzie to dochodzenie prokuratorskie związane ze znalezionymi na dysku byłego prezesa WP dokumentami, które mają świadczyć o przygotowywanych już we wrześniu 2003 roku planach zbankrutowania spółki.