TP Internet przegrała proces o 221,5 mln zł

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej zadecydował, że spółka córka TPSA - TP Internet winna jest zapłacić ponad 220 mln zł mniejszościowym akcjonariuszom Wirtualnej Polski. TPI zaznacza, że może podjąć kroki zmierzające do uchylenia wyroku.

Ostatnia rozprawa w Sądzie Arbitrażowym, gdzie toczył się proces między mniejszościowymi akcjonariuszami a TP Internet, miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Po świętach Wielkanocy poznaliśmy werdykt: większościowy udziałowiec prowadził działalność konkurencyjną wobec Wirtualnej Polski, co więcej winien jest wywiązać się z umowy zawartej z mniejszościowymi akcjonariuszami co do wykupu akcji.

Przypomnijmy, że chodzi o umowę z października 2001, którą podpisano w momencie przejmowania portalu przez Telekomunikację Polską. Zgodnie z zapisami, większościowy udziałowiec miał odkupić pozostałe akcje od mniejszościowych właścicieli.

W ubiegłym roku w wyniku konfliktu wewnątrz spółki, portal został zmuszony do ogłoszenia upadłości. Mniejszościowi akcjonariusze postanowili dochodzić swoich praw przed Sądem Arbitrażowym.

Proces trwał kilka miesięcy. Sąd zadecydował, że TP Internet winna jest spłacić pozostałych udziałowców - a zgodnie z umową cena wykupu akcji opiewa na kwotę ponad 220 mln zł.

TP Internet zaznaczyła, że może podjąć kroki zmierzające do uchylenia wyroku. Jak się dowiedzieliśmy, czasu nie ma wiele, chociażby z tego względu, że każdy dzień zwłoki z wykonaniem decyzji sądu pociąga za sobą konieczność spłacenia również rosnących odsetek.

Niezależne źródło poinformowało nas o tym, że narodowy operator może planować bankructwo TP Internet, by nie wywiązać się z postanowień sądu.

Sama sytuacja portalu jest stabilna - jak wskazuje zarządca WP. Spółka zamierza w tym roku osiągnąć dodatni wskaźnik EBIDTA.

O historii spółki opowiadają w wywiadach Maciej Grabski oraz jeden z pierwszych założycieli - Jacek Kawalec