Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TETA: rok piętnasty, pierwszy kwartał

W pierwszym kwartale br. TETA miała 8,6 mln zł przychodów, a zysk netto wyniósł 1,2 mln zł. Obchodząca piętnaste urodziny firma ukończyła w I kwartale br. 150 wdrożenie aplikacji do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Według informacji przedstawicieli spółki, do dobrych wyników przyczyniły się przede wszystkim duże kontrakty podpisane pod koniec roku. W zakończonym kwartale TETA podpisała 7 kontraktów dotyczących sprzedaży pakietu oprogramowania do zarządzania firmą TETA_2000, w tym m.in. dla Reuters Polska.

Ponadto w kwietniu zakończyło się 150 wdrożenie aplikacji TETA_Personel, służącej do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. 150-tym klientem spółki było Polskie Towarzystwo Finansowe. W kwietniu br. firma obchodzi piętnastą rocznicę istnienia. Według danych IDC na koniec ub. roku, TETA wdrożyła 32,4% wszystkich instalacji systemów HR w Polsce w 2001 roku.

TETA planuje uzyskać w br. 33 mln zł przychodów i 2 mln zł zysku netto.