TETA: rok piętnasty, pierwszy kwartał

W pierwszym kwartale br. TETA miała 8,6 mln zł przychodów, a zysk netto wyniósł 1,2 mln zł. Obchodząca piętnaste urodziny firma ukończyła w I kwartale br. 150 wdrożenie aplikacji do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.

Według informacji przedstawicieli spółki, do dobrych wyników przyczyniły się przede wszystkim duże kontrakty podpisane pod koniec roku. W zakończonym kwartale TETA podpisała 7 kontraktów dotyczących sprzedaży pakietu oprogramowania do zarządzania firmą TETA_2000, w tym m.in. dla Reuters Polska.

Ponadto w kwietniu zakończyło się 150 wdrożenie aplikacji TETA_Personel, służącej do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. 150-tym klientem spółki było Polskie Towarzystwo Finansowe. W kwietniu br. firma obchodzi piętnastą rocznicę istnienia. Według danych IDC na koniec ub. roku, TETA wdrożyła 32,4% wszystkich instalacji systemów HR w Polsce w 2001 roku.

TETA planuje uzyskać w br. 33 mln zł przychodów i 2 mln zł zysku netto.