Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

TDC inwestuje w infrastrukturę

TDC Internet Polska uruchomiła nowy węzeł sieci we Frankfurcie i zawarła dwie umowy z międzynarodowymi operatorami - UUNet/WorldCom i TDC Carrier Services.

Nowa inwestycja zwiększa możliwości operatora w zakresie tranzytu IP oraz świadczenia usług IP VPN. Węzeł we Frankfurcie połączony jest dwoma kanałami z węzłem warszawskim. Punkt styku TDC z siecią UUNet/WorldCom ma przepustowość 155 Mbit/s, natomiast z duńskim TDC Carrier Services - 1 Gbit/s.

Od ubiegłego tygodnia TDC Internet Polska należy w całości do TDC Internet A/S. Duński udziałowiec odkupił bowiem brakujący pakiet 49% akcji spółki od Softbanku. Wartość transakcji wyniosła 70 mln zł.