Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

T-Online wymienia zarząd

Największy europejski dostawca usług internetowych T-Online, ramię niemieckiej grupy telekomunikacyjnej Deutsche Telekom, w ciągu miesiąca stracił drugiego kluczowego dla firmy człowieka.

Rezygnację złożył Ralf Eck, członek zarządu T-Online, odpowiedzialny za strategię marketingową firmy.

Według Rona Sommera, dyrektora wykonawczego DT, odejście Ecka jest początkiem serii zmian w składzie zarządu, planowanych do końca tego roku.

Wymianę zarządu zapoczątkowało odejście Wolfganga Keuntje, dyrektora wykonawczego firmy, który nie pogodził się z polityką międzynarodowej ekspansji T-Online, zaproponowaną przez Rona Sommera.

Rezygnacja Keuntje miała być utrzymana w ścisłej tajemnicy, dopóki zarząd DT nie znajdzie jego zastępcy oraz nie powoła nowego zarządu. Konspiracja miała na celu zachowanie spokoju wśród udziałowców, a także niewywołanie paniki na giełdzie.