Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

T-Online ma się lepiej

Największy dostawca usług internetowych w Europie zmniejszył stratę operacyjną w II kw. 2001 roku.

Strata operacyjna przed amortyzacją wyniosła 56,9 mln EUR. Wyniki te są lepsze niż zakładali analitycy, którzy oczekiwali straty na poziomie 65,2 mln EUR. W I kw. br. strata wyniosła 66,4 mln EUR.

Spółka, której większościowym akcjonariuszem jest Deutsche Telekom zwiększyła przychody pochodzące z handlu elektronicznego i reklam w swoim portalu z 31,3 mln EUR w I kw. br. do 36,6 mln EUR. T-Online stara się zwiększyć przychody pochodzące z tych sektorów, aby uniezależnić się od mało dochodowych usług dostępu do Internetu.

<i>Źródło: Reuters</i>