T-Online ma się lepiej

Największy dostawca usług internetowych w Europie zmniejszył stratę operacyjną w II kw. 2001 roku.

Strata operacyjna przed amortyzacją wyniosła 56,9 mln EUR. Wyniki te są lepsze niż zakładali analitycy, którzy oczekiwali straty na poziomie 65,2 mln EUR. W I kw. br. strata wyniosła 66,4 mln EUR.

Spółka, której większościowym akcjonariuszem jest Deutsche Telekom zwiększyła przychody pochodzące z handlu elektronicznego i reklam w swoim portalu z 31,3 mln EUR w I kw. br. do 36,6 mln EUR. T-Online stara się zwiększyć przychody pochodzące z tych sektorów, aby uniezależnić się od mało dochodowych usług dostępu do Internetu.

<i>Źródło: Reuters</i>