Szyfrowanie poczty z MessageLabs

Firma udostępniła nową usługę szyfrowania poczty elektronicznej, przesyłanej przez Internet.

MessageLabs Boundary Encryption Services zapewnia przedsiębiorstwom oraz małym i średnim firmom ochronę przed hakerami i możliwość stosowania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony informacji.

Klienci MessageLabs, którzy zechcą używać tej usługi, wyznaczają domenę, która będzie używana do wysyłania i szyfrowania wiadomości pocztowych; oraz domeny zaufanych partnerów, którzy zaangażują się w wymianę bezpiecznej poczty. Serwery MessageLabs zapewniają przesyłanie wiadomości pocztowych, między wyznaczonymi domenami, zabezpieczonych szyfrowaniem TLS (Transport Layer Security). Ruch pocztowy do innych domen jest wykonywany bez zmian, protokołem SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Boundary Encryption Services tworzy bezpieczną, prywatną sieć poczty elektronicznej pomiędzy wyznaczonymi domenami, ale nie opiera się na narzędziach desktopowych ani też ruchu zaszyfrowanym w indywidualnej korespondencji pocztowej. jest szyfrowana jedynie wtedy, gdy wychodzi poza sieć firmy i pozostaje nieszyfrowana w pozostałych wypadkach, co ułatwia przechowywanie i archiwowanie poczty w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Eksperci od spraw ochrony są zgodni, że stosowanie szyfrowania powinno ograniczać takie problemy, jak wirusy i robaki pocztowe oraz phishing, które są plagą protokołu SMTP.

Istnieje kilka technologii szyfrowania poczty zabezpieczających ruch SMTP, m.in. S/MIME, która używa techniki kluczy publicznych do wysyłania bezpiecznych, zaszyfrowanych wiadomości pocztowych pomiędzy indywidualnymi korespondentami.

SMTP przez TLS, którego używa Boundary Encryption Services, pozwala na bezpieczną komunikację pomiędzy serwerami pocztowymi tysięcy organizacji w Internecie, zamiast pomiędzy indywidualnymi użytkownikami poczty elektronicznej, tak jak w wypadku S/MIME, oraz jest rozwiązaniem łatwiejszym i tańszym w użytkowaniu.