Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Szybszy tani Internet w chello

Firma UPC Polska poinformowała, że do końca września zwiększy prędkości transferów oferowane w usługach chello easy i light. W przypadku pierwszej nowa prędkość wynosić będzie 512 kb/s a drugiej - 1,5 Mb/s. Wysokość opłaty abonamentowej nie ulegnie zmianie.

Wiadomość jest niewątpliwie dobra dla wszystkich klientów chello. Od września prędkości transferu w chello będą większe w przypadku każdego z wariantów usługi (zwiększenie przepustowości w innych niż easy i light opcjach nastąpiło trzy miesiące temu). Teraz oferowane prędkości kształtować się będą następująco:

chello easy - 512 kb/s - limit pobieranych danych zwiększony do 10GB

chello light - 1536 kb/s - limit zwiększony do 30GB

chello classic - 3007 kb/s - limit zwiększony do 50 GB

chello plus - 6144 kb/s - od IV kwartału brak limitu

chello ultra - 12288 kb/s - brak limitu

Więcej informacji: UPC