Szybszy Energis

Spółka uruchomiła bezpośrednie połączenie do węzła sieci Genuity, jednego z czołowych operatorów w USA. Genuity świadczy usługi tranzytu IP. Firma obsługuje wielu klientów korporacyjnych w Stanach Zjednoczonych, jej partnerem jest m.in. Earthlink.

Zestawienie łącza ma zapewnić klientom Energis Polska szybszy dostęp do zasobów sieci z serwerów amerykańskich. Podobną umowę tranzytową Energis zawarł wcześniej z British Telecom Ignite. Oba punkty styku wykorzystują technologię POS (Packet Over SONET) o przepustowości 155 Mb/s.

Operator planuje już zawarcie kolejnej umowy tego typu. Punktem styku będzie węzeł dostępowy Energisu w Berlinie.